Letné kino na amfiteátri v Banskej Bystrici

Letné kino na amfiteátri v Banskej Bystrici

O. Z. za! amfiteáter je skupina nadšených ľudí z Banskej Bystrice a okolia, ktorí dobrovoľne pomáhajú amfiteátru stať sa živým kultúrno-spoločenským miestom, s dôrazom na udržateľnosť, obsahovú rôznorodosť a zachovanie jeho genius loci.

Kontakty

Občianske združenie za! amfiteáter
IČO 42308518
Sídlo: Mládežnícka 39, 97404 Banská Bystrica

Adresa letného kina: Cesta na amfiteáter 494, Banská Bystrica

letnekino@bbamfiteater.sk

facebook.com/amfik.bb